Kati
3

Ngā mūreretanga ki Rangiaowhia

Te wāhanga o TMoA  
 
Te Whenu
Te Whāinga Paetae
Whakaari – Ngā mahi a te ākonga
Kawenga

Ngā Toi

4. Toi Ataata

Ka whakawhanake ariā, ka whakapakari pūkenga, ka whakamārama, ka whai māramatanga te ākonga: mā te tūhura me te whakamahi i ngā hua o ngā rawa, rawa tā, me ngā taputapu; i ngā mahi o te whiriwhiri tukanga rawa tā, me te tautohu taputapu; mā te whakamahi i ngā tukanga me ngā rawa tā a te kaitoi.

Rangiaowhia Pā

Ko tā te mahi a te ākonga he rangahau i ngā kōrero mō Rangiaowhia. Ngā whenua haumako, te pakanga, me ētehi kōrero mō ngā iwi. Ko tāna mahi he tīpako i ngā kaupapa matua, kia 10 ngā meka mō Rangiaowhia ka hurihia ēnei meka hei kōwaiwai e whakamānawa ana i ngā iwi o Rangiaowhia.

Kōwaiwai

He mahi takitahi

Mā te Kaiako e whakamārama ngā tikanga o te kōwaiwai (Painting, visual arts).

Ko te mahi a te ākonga he whakaatu i te tikanga o ngā kōrero i rangahaua e ia i roto i te mahi kōwaiwai.

Tikanga ā-Iwi

4.2 Te Ao Hurihuri

Ka whakaahua i ngā huarahi e tuhia ai, e maumaharatia ai ngā mahi o mua.

E pā tō hau

Ko tā te ākonga mahi he ruku atu ki ngā kupu o te mōteatea “E pā tō hau” He ruku anō hoki ki te take i titoa ai tēnei mōteatea. Ko tāna mahi he tuhi i tāna ake tuhinga whakaahua e whakapuaki ana i tāna whakamārama mō te mōteatea nei. 

Tuhinga whakaahua

He mahi takitahi

Mā te ākonga e whakamārama ēnei kaupapa kei raro iho nei mō te mōteatea E pā tō hau:

  • Te Kaitito me ētehi kōrero tautoko
  • Te Kaupapa o te mōteatea
  • Ngā whiti
  • Ngā kupu matua ki tā te ākonga titiro.

Ka tuhia he tuhinga whakaahua e whakamārama ana i ēnei kei runga nei.

Te Reo Māori

Ā-Waha

5.4 Rautaki Reo

Ka whakarite, ka whakamārama i tētahi kaupapa kia kitea ai te āhua o ngā momo kōrero Māori ake nei, ahakoa te kaupapa.

Te tito ruri

Mai i ngā kōrero kua rangahaua e te ākonga mō Rangiaowhia me ngā kōrero mō “E pā tō hau” ko tā te ākonga mahi he tito i tētehi ruri e whakaemi ana i ngā kōrero mō Rangiaowhia.

Ruri

He mahi takirua

Mā te kaiako e āta whakamārama ngā tikanga o te ruri, me te tito ruri.

Mā te tokorua tētehi ruri e tito mō Rangiaowhia, ka tū ka whakaatuhia ki te akomanga.

Ngā rauemi tautoko

Pukapuka

Atholl Anderson, J. B. (2015). Tangata Whenua. A History. Wellington : Bridget Williams Books.

O'Malley, V. (2016). The Great War of New Zealand: Waikato 1800-2000. Wellington, New Zealand : Bridget Williams Books.

Werry, P. (2018). The New Zealand Land Wars. Auckland : New Holland Publishers Pty.

Pae tukutuku

New Zealand History. Ngā Kōrero ā-ipurangi o Aotearoa

War in Waikato

1500 years since the attack on Rangiaowhia in the NZ wars

Inglorious Dastards: Rangiaowhia raid and the 'great war for New Zealand'

Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand

Rangiaowhia Battle

Other

E Pā tō Hau

Tiriata

Tainui Mōteatea: E pā tō hau

The New Zealand Land Wars - Battle of Rangiaowhia

hills
Rauemi tūhono