Kati
4

Ngā mūreretanga ki Ōrākau

Te wāhanga o TMoA 
 
Te Whenu
Te Whāinga Paetae 
Whakaari – Ngā mahi a te ākonga
Kawenga

Ngā Toi

4. Ngā Mahi a te Rēhia

Ka tūhura, ka whakaatu: i ngā tukanga; i ngā tūmomo mahi. Ka mārama, ka whakaatu whakaaro

Ki te mate ngā tāne me mate hoki ngā wāhine me ngā tamariki.

Ko tā te ākonga mahi he tūhura i te take i puta ai te kōrero rongonui kei runga ake nei i te pakanga i Ōrākau. 

Tautohetohe

He mahi ā-rōpū

Kaupapa: E tautoko ana koe i te putanga o tēnei kōrero ki Ōrākau?

Mā te kaiako ngā ākonga e  whakarōpū he tīma whakaae he tīma whakahē. Mai i ngā kōrero kua rangahaua e ngā ākonga mā rātou ā rātou kōrero e whakarite mō te tautohe nei.

Tikanga ā-Iwi

7.2 Te Whakaritenga

Pāpori me te

Ahurea

I ētahi wā, nā te rerekē o ngā whakapono me ngā ariā  ahurea, ka tutū te puehu, ka puta te mānukanuka.

Te rau takitahi a Tūhoe

Ko tā te mahi a te ākonga he kimi i ngā kōrero mō Te Whenuanui nō Tūhoe, ka whakautuhia ēnei pātai.

Ko wai a Te Whenuanui?

He aha tana pānga ki te pakanga i\ki Ōrākau?

I ārahi ia i a wai ki te pakanga ki Orākau?

Tokowhia rātou?

Ko wai te rangatira i tōna taha?

He aha ngā hua o te pakanga?

I aha a Tūhoe i tōna hokinga atu ki te kāinga?

He patopato kōtaha

He mahi takitahi

Mā te kaiako e āta whakamārama ngā tikanga o te kōtaha me te tuhi kōtaha. Mutu ana ērā whakamārama mā te ākonga ngā kōrero nāna i kimi e patopato hei tuhinga kōtaha mō Te Whenuanui.

Te Reo Māori

ā-Waha

8.2 Puna Reo

Ka whakaputa i ngā kupu, ngā kīanga me ngā rerenga hei whakapuaki kare ā-roto.

Rewi Maniapoto – Ka whawhai tonu mātou Ake! Ake! Ake!

Ko tā te ākonga mahi he rangahau i ngā kōrero mō Rewi Maniapoto he rangatira nō Ngāti Maniapoto me ana pānga ki te pakanga i tū ki Ōrākau. Mutu ana te rangahau i ngā kōrero mō te rangatira nei mā te ākonga tētehi ripoata e tuhi e whakaputa ana i ōna kare ā-roto mō te rangataira nei.

Te tuhi rīpoata mō te nūpepa

He mahi takitahi

Mā te kaiako e āta whakamārama i ngā tikanga o te tuhi pānui me ngā ritenga kore o tēnei momo āhuatanga tuhi. Mā ngā ākonga e tuhi pānui e pā ana ki a Rewi Maniapoto me āna pānga ki te pakanga o Ōrākau

Ngā rauemi tautoko

Pukapuka

Atholl Anderson, J. B. (2015). Tangata Whenua. A History. Wellington : Bridget Williams Books.

O'Malley, V. (2016). The Great War of New Zealand: Waikato 1800-2000. Wellington, New Zealand : Bridget Williams Books.

Werry, P. (2018). The New Zealand Land Wars. Auckland : New Holland Publishers Pty.

Pae tukutuku

New Zealand History. Ngā Kōrero ā-Ipurangi o Aotearoa

War in Waikato: Page 6 – The Battle of Ōrākau

Ōrākau

Ōrākau NZ Wars memorial

Science learning Hub 

Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand

Biography: Maniapoto, Rewi Manga

Biography: Te Whenuanui

Pātere: ‘I hoki mai Te Whenuanui i te aha’

Other

Tūhoe Blog: Te Whenuanui

Tiriata

150th anniversary of Land Wars in Waikato at Ōrākau 

150 Years commemoration of the Battle at Ōrākau

hills
Rauemi tūhono