Kati
2

Ngā mūreretanga ki Rangiriri

Te wāhanga o TMoA
Te Whenu
Te Whāinga Paetae Whakaari – Ngā mahi a te ākonga
Kawenga

Ngā Toi

 

 

6 Toi Ataata

Ka tūhura hōhonu, ka rapu

mātāpuna whakahihiri, ka tautohu, ka whai māramatanga: i ētahi ariā whakamahi i te hangarau; hei whakamahi tōtika i ngā taputapu hei whakawhitiwhiti whakaaro; ki te kunenga me te tūhuratanga a ngā kaitoi.

Kāwana Kerei

Ko tā te ākonga mahi he rangahau i ngā mahi matua a Kāwana Kerei i a ia i Aotearoa. Mutu ana tērā mahi rangahau ka whakaemitia ērā kōrero kia whakauru atu ki tētehi rarangi wā e whakaatu ana i ngā mūreretanga a Kāwana Kerei.

Rarangi wā

He mahi takitahi

Mā te ākonga e tuhi, e patopato, e tā rānei i tētehi rarangi wā e whakaatu ana i ngā mūreretanga a Kāwana Kerei i a ia i Aotearoa.

Tikanga ā-Iwi

7.1 Te Ao Hurihuri

Ko ngā āinga me ngā rōpū o mua i whakaawe i ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.

Ngā taonga a Tūmatauenga

Ko tā te ākonga mahi he whakatairite i ngā momo rauemi pakanga a te Pākeha i ngā tau 1800,(Tūpara, pūrepo) ki ngā taonga pakanga a te Māori o aua tau tonu. Mā te ākonga e whakamārama i ngā rerekētanga me ngā āhuatanga ōrite i waenganui i ēnei momo taonga a Tū.

He tuhinga whakatairite

He mahi takitahi

Mā te kaiako e āta whakamārama  ngā tikanga o te tuhinga whakatairite ki ngā ākonga kia pai tā rātou whakarite i tēnei momo tuhinga mai i ngā kōrero kua tūhuratia mō ngā taonga a Tū. 

Te Reo Māori

ā-Tā

5.2 Puna Reo

Ka hāngai ngā kupu me te

āhua tonu o te whakatakoto

kupu ki te kaupapa.

Taiaha

Mai i ngā kōrero kua rangahaua e te ākonga mō ngā taonga a Tūmātauenga. Ko tā te ākonga mahi he ako i ngā āhei mō te taiaha me ngā tikanga o aua kupu i taua horopaki.

Ngā karo, ngā nekehanga, ngā wāhanga o te taiaha, aua mea katoa.

Mehemea kāore i te kaiako ēnei pukenga māna tētehi tangata e whakarite ki te whakahaere i ētehi akoranga mau rākau mā ngā tamariki. Ko te whāinga kia whakaritea e ngā ākonga tētehi whakaaturanga e whakamārama ana i ngā kupu hou kua ākona e rātou mā te whakaatu i ngā tikanga o ngā ingoa o ngā āhei me te horopaki.

 

Kurutao

He mahi ā-rōpū 

Mā te kaiako ngā ākonga e whakarōpū, e whā ngā ākonga ki ia rōpū. Mā ia rōpū tētehi whakaaturanga mau rākau e whakarite, e whakamārama ana i ngā momo āhei me ngā momo karo i whakamahia e ngā tūpuna mō te pakanga.

 

 

Ngā rauemi tautoko

Pukapuka

McCan, D. (2001). Whatiwhatihoe: Te Waikato Raupatu Claim. Wellington, NZ: Huia Publishers.

O'Malley, V. (2016). The Great War of New Zealand: Waikato 1800-2000. Wellington, New Zealand: Bridget Williams Books.

Sinclair, K. (1991). Kinds of Peace: Māori People After the Wars, 1870-85. Auckland: Auckland, NZ: Auckland University Press .

Werry, P. (2018). The New Zealand Land Wars. Auckland: New Holland Publishers Pty.

Pae tukutuku

New Zealand History. Ngā Kōrero ā-ipurangi o Aotearoa

War in Waikato

Rangiriri pā – Roadside Stories

British capture Rangiriri

Rangiriri

Te Ara – the Encyclopedia of New Zealand

Biography: Grey, George

Other

Rangiriri Cultural & Heritage Centre

Tiriata

The 150th anniversary of the Land Wars – The battle of Rangiriri

Battle of Rangiriri

Part 1: How to use Māori weaponry

Part 2: How to use Māori weaponry

hills
Rauemi tūhono