Kati

Wāhanga 3 - Mauao

Ko tēnei wāhanga e aro ana ki te mana me te mauri i utaina e Tamatea Arikinui ki runga i ngā whenua me ngā moana o Tauranga. Ko tēnei wāhanga ka titiro ki ētehi o ēnei wāhi.

Te wāhanga o TMoA

Te Whenu

Te Whāinga Paetae

 Ngā kawenga mā te kaiako

Ngā mahi a te ākonga

Tikanga ā-Iwi

Te Ao Hurihuri

4.2

Ka whakaahua i ngā huarahi e tuhia ai, e maumaharatia ai ngā mahi o mua

Mauao – Te Tapātanga

 

Mā te kaiako e tuku ngā ākonga kia rangahau i ngā kōrero mō Mauao me Pūwhenua, ka taea rānei e te kaiako ēnei kōrero te tuku ki ngā ākonga. Ko te tikanga o te ingoa o Mauao kei roto katoa i ēnei kōrero.

 

Anei tētehi pae tukutuku hei tirotiro mā te kaiako, e whakamārama ana i ētehi kōrero mō te tapanga o Mauao.

https://www.tauranga.govt.nz/Portals/0/data/

community/tangata_whenua

/file/legend_of_mauao.pdf

 

 

Whakautua ēnei pātai:

  • I takea mai te ingoa Mauao i whea?
  • Ko wai i tapa te maunga ki taua ingoa?

Te Tapanga

He mahi takitahi

 

Ko tā te ākonga mahi he hoki ki te kāinga ki ō rātou whānau ki te kimi i te tikanga i tapā ai rātou ki ō rātou ingoa, mā ngā ākonga e whiriwhiri i tētehi wāhanga o tō rātou ingoa hei rangahau mā rātou. Ka whakautuhia e rātou ngā pātai kei raro iho nei ka tū ka whakapuaki ki te akomanga.

·         I takea mai tō ingoa i whea?

·         Nā wai koe i tapa?

 

 

Ngā Toi

Ngā Mahi a Te Rēhia

6

 Ka tūhura, ka whakamahi, ka whakawhanake mōhio,  ka whakamārama:    

i tā te tinana me te reo whakatau i roto i ngā horopaki huhua.

Pepeha

 

Mā te kaiako te waiata “Tauranga Moana” e whakaako ki ngā ākonga. Me tika te mau o te akomanga i te waiata me te tikanga o te waiata.

 

 

Anei te kiriata tiriata hei āwhina i te kaiako ki te whakaako i te waiata me ngā ringa o te waiata nei ki ngā ākonga.

Ka tīmata te waiata nei i te meneti 2:55

https://www.youtube.com/watch?v=HcS1fb5CzGo

 

Mutu ana te ako i te waiata i roto i te rua wiki, ko tā te ākonga mahi he tahuri ki te tito i tētehi atu whiti mō te waiata nei. 

Tito whiti

He mahi takirua

 

Mai i ngā kōrero kua rangahau, kua tukuna ki ngā ākonga mō Mauao. Ko tā ngā ākonga mahi he tito i tētehi atu whiti mō te waiata “Tauranga Moana” ka āpitihia ki te waiata. Ka mau tonu ki te rangi tūturu o te waiata, engari ka titoa ko tētehi atu whiti me ētehi ā-ringa hei tautoko i taua whiti.

Hangarau

 

 

 

Te Whakaharatau Hangarau

4.3

Ka whakamahia he mahere,

ka whakamātauria kia kitea:

• te whanaketanga;

• te tōtika o te mahi

Te Pikitanga o Tamatea-arikinui i a Mauao

 

I te pikinga o Tamatea Arikinui i te maunga o Mauao i takutaku i a ia tēnei karakia

 

Tihē mauriora, Tihē uriuri

Tihe nakonako, Ka tū

Ka tau hahā te papa e takoto nei

Ka tū, ka tū hahā te rangi e tū nei

Ka tau, ka tau

Te matuku mai i rarotonga

Ko ia i rukuhia

Manawa pou roto

Ko ia i rukuhia

Manawa pou waho

Whakatina kia tina

Te more i Hawaiki

E pupū ana hoki

E wawau ana hoki

Tārewa tū ki te rangi

Aue kia eke

Eke Tangaroa

Eke Panuku

Whano whano

Haramai te toki

Haumi e, huia e, taiki e

 

Mā te kaiako ngā ākonga e tohutohu ki te tuhi whakamāramatanga mō tēnei karakia.

Te tā tūturu (life or direct drawing)

Mahi takitahi

 

Hei tautoko i ngā kōrero kua tuhia e te ākonga mō te karakia a Tamatea-arikinui. Ko tā te ākonga mahi he tā i tētehi pikitia tūturu o te maunga, kia mārama kehokeho ki te kai tirotiro ko Mauao tērā.

 

Mā te ākonga te rahi o te pikitia e whiriwhiri ko te mea nui me rite nei tōna āhua ki te maunga tūturu.

 

Mā te ākonga hoki ngā rauemi tā e whiriwhiri.