Kati

Wāhanga 2 - Tamatea Arikinui

Ko tēnei wāhanga e aro ana ki ētehi o ngā kāwai rangatira i heke mai i a Tamatea Arikinui.

Te wāhanga o TMoA

Te Whenu

Te Whāinga Paetae

 Ngā kawenga mā te kaiako

Ngā mahi a te ākonga

Tikanga ā-Iwi

Te Ao Hurihuri

5.2

 

Ka whakamārama i ngā whakapono me ngā mahi a ngā tāngata o mua kua waihanga i te porihanga o Aotearoa

Tamatea Arikinui

 

Ko tā te kaiako mahi he tuku i ngā ākonga ki te rangahau i ētehi kōrero mō Tamatea Arikinui ka whakautuhia ēnei pātai kei raro iho nei.

 • Ko wai a Tamatea Arikinui?
 • Nō whea a Tamatea Arikinui?
 • Ko wai te kāpene o Tākitimu waka i mua, i muri hoki i a ia?
 • Ko wai tōna hoa rangatira?
 • Ko wai āna tamariki?
 • I heke ia i te waka o Tākitimu ki whea?
 • He aha tētehi mahi rongonui āna?

Tātai pūrongo

He mahi takirua

 

Mai i ngā kōrero kua rangahaua e ngā ākonga mō Tamatea Arikinui ko tā ngā ākonga mahi he tuhi tātai pūrongo (curriculum vitae) anō nei ko Tamatea Arikinui rāua.

 

Mā te kaiako ētahi tauira tātai pūrongo e tuku ki ngā ākonga.

Ngā Toi

Toi Ataata

3

 

Ka tūhura, ka whakamahi, ka

whakaatu, ka whakaputa:

i ngā nekehanga i roto i ngā

horopaki huhua;

i ētahi tūmomo nekehanga o

ngā horopaki.

Rongokako

 

Ko tā te kaiako mahi he āta whakamārama i ngā kōrero mō “Ngā tapuwae o Rongokako” ki ngā ākonga kia tino mārama ngā ākonga ki te momo kaha o te rangatira nei.

 

Anei tētehi pae tukutuku hei tirotiro mā te kaiako e whakamārama ana i ētehi kōrero mō ngā tapuwae o Rongokako.

https://www.nzherald.co.nz/hawkes-bay-today/news/article.cfm?c_id=1503462&objectid=12096989

 

 

Peke Roa

Mahi takitahi

 

Mai i ngā kōrero kua tīpakohia e te ākonga mō Rongokako ko tā te kaiako mahi he whakaako ki ngā ākonga ngā nekehanga me ngā tikanga peke roa me te peke teitei.

·         Mō te 2 wiki ka puta ngā ākonga ki te haratau i te peke roa me te peke teitei.

·         I te wā ka mutu ngā haratau ka tū tētehi whakataetae peke teitei me te peke roa ki waenganui i ngā ākonga o te akomanga. Ko te toa ka whakanuia ka uhia ki te tohu o Rongokako.

Hangarau

 

 

 

Te Whakaharatau Hangarau

5.2

 Ka tātari i ā rātou mahere hoahoa me ngā mahere hoahoa a ērā atu ki te:

• tautohu i ngā whakatakotoranga pai ake;

• kōwhiri i ngā rawa e tika ana;

• whakarite i te hātepe

Tamateapōkaiwhenua

 

Mā te kaiako e tuku i ngā ākonga ki te rangahau ā-Ipurangi i ngā kōrero mō Tamateapōkaiwhenua ka whakautuhia ēnei pātai.

 

 • Ko wai a Tamateapōkaiwhenua?
 • Ko wai te Pāpā o Tamateapōkaiwhenua?
 • Ko wai te koroua o Tamateapōkaiwhenua?
 • He aha te tikanga o tōna ingoa?
 • He aha tētehi mahi rongonui āna?

 

He mahi pōkai whenua

He mahi takirua

 

Mā te kaiako te mahi tuhi mapi e whakamārama e whakaako ki ngā ākonga. (treasure map)

 

Ko te whāinga kia tuhi mapi ia ākonga e tohutohu ana i tōna hoa ki te kimi i tētehi mea nāna anō i huna. Kia 15 neke atu ngā tohutohu kei tēnei mapi hei whai mā te hoa.

 

Ko te hiahia kia pōkai haere ngā ākonga i te kura e whai ana i te mapi me ngā tohutohu a tōna hoa.