Kati

Ngohe

Rangi 1

Te Taiao – Te Roto

Te Kōrero Pikitia

E hiahiatia ana:

 • Ko ētahi pikitia mai i te pukapuka (tirohia ki raro nei).
 • Ko ētahi rernga kōrero e tohutohu ana ki hea takoto ai ngā pikitia i te roto.

Ngā Hua ka Puta:

 • Ka kōrerohia, ka tautohua ngā mea ka tipu rānei, ka noho rānei i te taha o te roto. (Ko te raupō, te wahie, te tuna, te aha, te aha).
 • Ka whakarongo ki ngā tohutohu o te kaikōrero (ahakoa ko wai) kia tika te takoto o ngā whakaahua i te roto.
 • Ka whakamahia te reo tohutohu, pērā i te ‘ki te taha, ki runga, ki muri, ki roto, ki raro, ki waenga, (whakate)mauī, (whakate)matau/katau.

Ngā Tohutohu

 1. Tāruatia ngā pikitia i raro nei, arā te roto, ngā kōhatu, te wīwī, ngā anga kākahi, te tāwhao, te kōhanga raupō me te tuna. Uhia ki te kirihou. **Me nui ake te pikitia o te roto i ērā ake kia taea ērā atu pikitia te piri atu.
 2. Tirohia, kōrerohia ngā pikitia katoa
  1. he aha ngā mea ka kitea i roto i tēnā pikitia, i tēnā pikitia?
  2. Ki te tuku te pikitia ki te roto, ka takoto ki hea?
 3. Whakamāramahia atu ki ngā ākonga, ka pānuihia ētahi rerenga kōrero me ētahi tohutohu.
 4. Ko tā ngā ākonga he āta whakarongo ki ngā rerenga kōrero me ngā tohutohu, ka tahi. Ka rua, he whiriwhiri i te pikitia e whakaahuatia ana, ā, ka tukuna ki te wāhi e tika ana i te pikitia o te roto.
 5. Me whakarongo noa iho ngā ākonga i te pānuitanga tuatahi. I te pānuitanga tuarua, ka whāia ngā tohutohu.

Ngā kōrero mā te kaiako (he tauira noa iho ēnei):

 1. Tukuna te kōhatu ki te taha o te kōhatu i te pikitia o te roto. Place the kōhatu beside the kōhatū on the lake picture.
 2. Whakatakotoria te wīwī ki raro i te karahiwi. Place the wīwī below the hill.
 3. Tukuna te anga kākahi ki te taha matau o te wīwī . Place the anga kākahi on the right of the wīwī.
 4. Ki hea takoto ai te tāwhao? Ki te taha o te rākau i te roto. Place te tāwhao beside the rākau on the lake picture.
 5. Whakatakotoria te kōhanga raupō ki waenganui pū o te roto. Place the kohanga raupō in the middle of the lake.
 6. Whakatakotoria te tuna ki waenga i te roto ki te taha o te kohanga raupō. Place the tuna in the middle of the lake beside the kohanga raupō.

Instructions:

 1. Copy and laminate the pictures, i.e., the lake, the stones, the reeds, the mussel shells, the logs, bulrush, and the eel. The picture of the lake is the setting so should be bigger than the other pictures.
 2. Look at and discuss the picture cards – what do they see in each picture? If they were to put the picture in the lake setting, where would it go?
 3. Explain to the students you will read out some sentences and instructions for them to follow.
 4. Firstly, students are to listen carefully to the sentences and instructions. Secondly, choose the correct picture that is being described and place in the correct place on the lake setting.
 5. Students just listen for the first reading. At the second reading they follow the instructions.
Rangi 1 PDF

 • NKT1803-Rangi-1-Te-Taiao-Te-Roto.pdf
 • 1.1 MB

Rangi 2

Tangorau! Kai te kite atu au!

Te Whakakī Āputa

Hai whakataki i te rautaki:

 1. whakaingoatia te rautaki.
 2. whakamāramahia ngā hua ka puta i te rautaki.
 3. tukuna ētahi kōrero hai āwhina i ngā ākonga kia oti pai ai te mahi.
 4. āta whakamāramahia atu te tukanga mahi.

Te Tukanga Mahi

 1. Whakaritea he tuhinga, tīkina atu rānei he kōwae o te pukapuka (kai te taumata reo e mahi ana ngā ākonga).
 2. Whakakorengia ia kupu tuatoru.
 3. Tuhia he rārangi i te āputa kia tohua ki ngā ākonga e ngaro ana tētahi kupu.
 4. Tuhia ētahi kupu hai kōwhiringa mā ngā ākonga.
 5. Tukuna te tuhinga ki ngā ākonga.
 6. Ko tā ngā ākonga he whiriwhiri ko tēhea te kupu e ngaro ana. Ka porohitangia te kupu tika.
 7. Mutu ana te mahi, ka pānuihia e ngā ākonga ā rātau tuhinga.
 8. Kōrerohia te mahi hai whakaaro huritao.

Ngā Tohutohu

 1. He tuhinga tēnei mō Ruruwhango rāua ko Tangorau.
 2. E ngaro ana ētahi o ngā kupu i ngā rerenga kōrero.
 3. Āta pānuihia te katoa o te tuhinga, me ngā kupu kua hoatu hai āwhina i a koe.
 4. Hoki atu ki te tīmatanga o te tuhinga, me tīmata koe ki te whiriwhiri i ngā kupu e ngaro ana kia tika ai te rere o te tuhinga. Porohitangia te kupu tika.

He Tauira Reo Hai Āwhina I Te Kaiako:

He mahi tēnei mā te ākonga kotahi, mā te tokorua rānei. This is an individual/ pair activity
Anei tētahi kōrero. This is a piece of text.
Kua tangohia ia kupu tuatoru. Every third word has been deleted.
Ka riro māu e tuhi porohita i te kupu tika hai whakaoti i te kōrero Choose the correct word from the list to fill the gap and complete the text.

He Tauira Reo Hai Āwhina I Te Ākonga:

He aha tētahi kōrero pai hei kuhu atu ki konei? What shall we write in this space?
He aha te kōrero e tika ana kia noho mai ki ... konei? What is something we should write … here?
Ki a au nei, ko te kōrero tika mō konei, ko te ... I think we should write … here.
He aha te mea me kuhu atu ki konei? What do you think fits in here?
Ki a au nei, ko te mea tika mō tēnei āputa, ko tētahi kōrero mō te ... I think something about … should be written in this gap.
He aha te kupu Māori (Pākehā) mō te … ? What’s the Māori (English) word for … ?
Ka pēhea ōu whakaaro? / He aha ōu whakaaro? What do you think?
Rangi 2

 • NKT1803-Rangi-2-Te-Whakaki-Aputa.pdf
 • 39 KB

Rangi 3

Tukuna te Tohu Tuhituhi!

Te Waihanga Rerenga

E hiahiatia ana: (tirohia ki raro nei)

 • Ko ētahi o ngā tauira rerenga kōrero i te pukapuka ‘Ruruwhango rāua ko Tangorau’.
 • He huinga kāri kupu me ētahi kāri tohu tuhituhi (me kotahi te tohu ki te kāri kotahi).

Te Tukanga Mahi:

 • He mahi takirua tēnei.
 • Hoatu tētahi huinga kāri kupu/tohu tuhituhi ki ia takirua.
 • Waiho ngā ākonga kia:
  • pānuihia ngā kāri me te kōrerorero he aha te tikanga o ētahi kupu kāore pea e tino mōhio ana.
  • kōrero he aha pea te tohu tuhituhi ka tāpirihia atu kia oti pai ngā rerenga kōrero.
 • Ka mahi tahi ia takirua ki te whakamahi i ngā kāri kupu kia waihanga rerenga kōrero.
 • Kia mutu te mahi, ka āta pānuihia ia rerenga kōrero me te whakaae rānei mēnā e tika ana te whakatakoto o te kupu.
 • Ki te kore e tika ana, me mahi tahi anō kia whakatikaina te rerenga kōrero.
Rangi 3

 • NKT1803-Rangi-3-Te-Waihanga-Rerenga.pdf
 • 33 KB

Rangi 4

Kei te huna a Tangorau ki hea?

Te Tuhi Waehere

Te Whāinga Matua:

Tuhia he hātepe hei whai he wāhi haumaru mā Tangorau.

Ngā Taputapu:

 • He whāriki tukutuku
 • He huinga pikitia – ngā kōhatū, te wīwī, ngā anga kākahi, te tāwhao, te kōhanga raupō, ko Tangorau
 • Ngā tohutohu

Ngā Tohutohu:

 1. Whakaritea ngā pikitia ki runga i te whāriki tukutuku. Kei a koe te tikanga mō te noho o ngā pikitia.
 2. Tuhia he hātepe kia tae atu a Tangorau ki tētahi wāhi haumaru māna. (Māu e whiriwhiri).
 3. Whakamahia ngā tohutohu e whai ake nei i roto i tō hātepe
  1. hurihanga hauwhā whakatematau
  2. haere tōtiki whakamua
  3. hurihanga hauwhā whakatemauī
 4. Hoatu ki tō hoa, māna tō hātepe e whai.
 5. Ki te hē tētahi wāhanga o te hātepe, whakatikahia mā te patuiro (debug).
 6. Haere tonu kia tika rāno tō hātepe.
Rangi 4

 • NKT1803-Rangi-4-Te-Tuhi-Waehere.pdf
 • 473 KB

Rangi 5

Te Tūhonohono Kupu Huarite

E hiahiatia ana:

 • Te mahere kupu huarite
 • Te pukapuka ‘Ruruwhango rāua ko Tangorau’

Ngā Tohutohu

 1. Tāruatia te mahere kupu huarite. Tapahia hei kāri kupu.
 2. Me mahi takirua ngā tamariki.
 3. Tukuna atu ngā huinga kāri ki ia takirua.
 4. Ko tā ngā tamariki he tūhonohono i ngā kāri e rite ana te tangi o te oro whakamutunga. Hei tauira ‘kō – atapō’.
 5. Ka mutu ana te mahi, me whakaaro ngā tamariki ki ētahi kupu huarite e 6 anō kātahi ka tuhia ki ngā kāri e wātea ana.

Instructions

 1. Copy the rhyming words template. Cut into word cards (enough for a set per pair).
 2. Students are to work in pairs.
 3. Give a set of cards to each pair.
 4. Students work together to join the cards according to the last sound of the word, e.g., kō – atapō.
 5. When they finish, students think of 6 more rhyming words and write them on the blank cards.
Rangi 5

 • NKT1803-Rangi-5-Te-Tuhonohono-Kupu-Huarite.pdf
 • 33 KB