Kati
Ngā Taniwha o Te Arawa

Ngā Taniwha o Te Arawa

Nō ngā tuhinga a Wi Maihi Te Rangikaheke

Nā Arapine Walker tēnei takinga

Nā Wiremu Maihi Te Rangikāheke (Wi Maihi), tupuna nō Ngāti Rangiwewehi, tēnei rerenga kōrero. Ko te roanga o āna tuhinga e pupuri ana ki Te Whare Pukapuka o Ākarana ki roto i ngā kohinga pepa a George Grey. Neke atu i te waru rau whārangi kua tuhia e ia.

Nō te tau 1851, i tā tuatahi mai tāna tuhinga, ‘He Kōrero Patunga Taniwha’. Nō te tau 1854 i whakaurungia ki roto i tā Grey pukapuka, ‘Ngā Mahinga a Ngā Tūpuna’. I whakapākehātia, i tāngia anō i te tau 1855, ā, ko ‘Polynesian Mythology’ te ingoa o taua pukapuka.

I ahu mai tēnei pukapuka hou i te tuhinga rā, kia pānuitia anō e ngā whakatupuranga o nāianei. Nā reira, i tāngia tēnei pukapuka i roto i te aroha me te ngākau whakaute ki a Wi Maihi, ki ōna uri whakaheke, ki tōna rahinga o Ngāti Rangiwewehi nui tonu.

Te pukapuka

E toru ngā kōrero taniwha nō Te Arawa kei roto i te pukapuka.

 • Ko Hotupuku i Kapenga
 • Ko Pekehaua i te Awahou
 • Ko Kataore i Tikitapu.

He mea tiki ake e Arapine Walker ngā tuhinga a Wi Maihi Te Rangikāheke i ngā pūwhenua o Ngā Pātaka Kōrero o Tāmaki Makaurau hei pānuitanga mā te hunga pānui o ēnei rā. Nō tērā atu rautau te reo o aua kōrero, ā, e pai ana mō ngā ākonga whatutoto o te reo Māori. E noho ana ngā pikitia nā Reweti Arapere hei kīnaki ki ngā kupu, ā, ka tautohu ngā mahere whenua i ngā tauwāhi i roto i ngā kōrero.

Ngā horopaki ako ka taea

He mea tuhi ngā kōrero o ‘Ngā Taniwha o Te Arawa’ i ngā tau waenga i te tekau tau 1880. He puna hōhonu o te reo, ā, ka whakarato whai wāhitanga ki te:

 • Tūhurahura āhuatanga reo i roto i ngā kōrero.
 • Rangahau i ngā tuhinga o nehe i tuhia ki te reo Māori nō tō iwi, rohe rānei.
 • Torotoro kōrero taniwha i tōu ake rohe, nō tō iwi rānei.
 • Tuhituhi kōrero whakatūpato e pā ana ki tētahi wāhi/āhuatanga mōrearea i tō rohe.
 • Tūhurahura kōrero taniwha me te tātari i ngā kaupapa tāruarua.

Ngā hononga ki Te Marautanga o Aotearoa

Te Reo Māori – taumata 8

Ā-Tā
 1. Ka whakarite rautaki rangahau hei whakawhānui ake i ōna pūkenga rangahau.
 2. Ka tīpako i tāna e hiahia ana mai i te puna reo me te puna tikanga kia taea ai te whakataurite i te tirohanga a te kaituhi ki tā te kaipānui.
 3. Ka mārama ki ngā kounga tuhituhi e hāngai ai te tuhinga ki te kaipānui, ki te kaupapa me te take i tuhia ai.