Kati

Wāhanga 1 - Ngarue

Ko tēnei wāhanga e hāngai katoa ana ki a Ngarue me ētehi o ngā āhuatanga pārekareka ki a ia.

Te wāhanga o TMoA

Te Whenu

Te Whāinga Paetae

 Ngā kawenga mā te kaiako

Ngā mahi a te ākonga

Te Reo Māori

Ā-Waha

Rautaki Reo

5.4

 

Ka whakarite, ka whakamārama i tētahi kaupapa kia kitea ai te āhua o ngā momo kōrero Māori ake nei, ahakoa te kaupapa.

Ko wai a Ngarue

 

Ko wai a Ngarue?

Ka wai te matua o Ngarue?

He aha te mahi a te matua o Ngarue?

I haere mai ia ki Aotearoa mā runga i tēwhea waka?

I tupu ake a Ngarue ki whea?

He aha tētehi mahi pai ki a Ngarue?

 

Mā te kaiako ēnei pātai o runga e tuku ki ngā ākonga ka tuku i a rātou ki te rangahau me te kimi i ngā whakautu.

 

 

 

He whakaaturanga (prezi)

He mahi takitahi

 

Mai i ngā kōrero kua rangahaua e te ākonga mō Ngarue ko tā te ākonga mahi he hanga i tētehi whakaaturanga mā te Prezi, e āta whakamārama ana i ngā whakautu ki ngā pātai i tukuna e te kaiako.

Pūtaiao

Te Ao Tūroa

4.1 Rauropi

 

Ka āhukahuka ki ngā tukanga koiora kei ngā rauropi katoa, me te mōhio anō he rerekē aua tukanga i ngā momo rerekē.

He mahi māra

E ai ki ngā kōrero huhua he ringa kākāriki tō Ngarue, he tangata pai ki te mahi māra.

 

Mā te kaiako ngā tikanga mahi māra ngā tikanga whakatō kai e āta whakamārama atu ki ngā tamariki he mahi nui kei te haere.

 

Anei tētehi pae tukutuku hei tirotiro mā te kaiako e āta whakamārama ana i ngā wātaka whakatō kai.

https://www.tuigarden.co.nz/media/2289/tui-planting-poster.pdf

 

Anei tētehi pae tukutuku hei tirotiro mā te kaiako e āta whakamārama ana i ngā mahi me mahi ki te whakarite māra kai.

https://learn.eartheasy.com/guides/how-to-start-a-school-garden-your-complete-guide/

 

 Ko te whāinga kia whakaritea e te akomanga tētehi māra kai mā te akomanga.

He whakatō kai

Mahi takitahi

 

Mai i ngā akoranga whakatō kai kua whakamāramatia e te kaiako, ko tā te ākonga mahi he whakatō kai, he whakarite i tētehi māra kai mō te akomanga, ko te ingoa o te māra kai ko “Te Māra kai a Ngarue” Mā ngā tamariki e āta whakatau  ēnei kei raro iho nei.

·         Ngā kai ka whakatōhia

·         Te hoahoa o te māra kai

·         ngā taputapu ka hiahiatia

·         Ngā tikanga o te māra

 

 

Hauora

 

 

 

Waiora

6.1 Kai

 

Ka tūhura, ka whakamārama i te pānga mai o ngā take kai e pāpā ana ki te hauora o te whānau, kōhungahunga mai, taiohi mai, pakeke mai

Kai Hauora

Mahi Takirua

 

Ko tā te ākonga mahi he āta rangahau i ngā kai ka hiki i te hauora o te whānau.

 

Ka whiriwhirihia e ngā ākonga kia 5 ngā huawhenua hei rangahau mā rāua ka tuhi i ngā kōrero hauora mō ērā kai me ngā hua pai o ērā kai ki te tangata.

 

 

 

Wharematangi

Ko tēnei wāhanga e hāngai ana ki a Wharematangi te tamaiti a Ngarue me ngā kōrero mō te haere a Wharematangi ki te kimi i tōna matua.

Te wāhanga o TMoA

Te Whenu

Te Whāinga Paetae

 Ngā kawenga mā te kaiako

Ngā mahi a te ākonga

Te Reo Māori

Ā- Waha

Āheinga Reo

4.2

 

Ka whakapuaki patapatai hāngai tonu, kōrero whakamārama, tautohetohe rānei kia puta ai te reo hīkaro, te reo whakamana hoki.

Te tapa ingoa

 

Ko tā te kaiako mahi he whakamārama i te tikanga o te tapanga o Waitara ki tōna ingoa. Ko ētehi kōrero kei ēnei pae tukutuku

 

http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-SmiHist-t1-body1-d8-d4.html

 

https://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/opinion/90337600/dennis-ngawhare-maori-place-names-sing-and-recall-mighty-tpuna-and-fascinating-events

 

Kei te kaiako tonu te huarahi e tukuna atu ēnei kōrero ki te akomanga.

 

He mahi rangahau – He mahi tuhituhi

He mahi takirua

 

Mai i ngā kōrero kua tukuna e te kaiako ki ngā ākonga mō te tapanga o Waitara,

ko tā ngā ākonga mahi he haere ki te rangahau i te ingoa o tētehi atu tāone ki te kimi i te tikanga me te take i whakaingoatia taua tāone ki taua ingoa.

 

Ka whakautua ēnei pātai?

 

He aha te ingoa o te tāone?

Ko wai ngā iwi?

He aha te tikanga o tōna ingoa?

 

Pūtaiao

Te Ao Tūroa

2.5 Ranginui

 

Ka whakawhitiwhiti whakaaro mō Tama-nui-terā me te Marama, me ngā pānga ki a Papatūānuku.

Kēmu

 

Mai i ngā kōrero katoa kua rangahaua, kua tukuna hoki ki te ākonga mō Wharematangi.

Mā te kaiako rātou e āta tohutohu mā te kaiako hoki e āta whakamārama ngā āhuatanga o te hanga kēmu (baord game) ko tā te ākonga mahi he hanga kēmu e hāngai katoa ana ki ngā kōrero mō Wharematangi me tōna haere ki te kimi i tōna matua.

Hanga kēmu

He mahi takitoru

 

Ko tā ngā ākonga mahi he hanga kēmu e whakakōpani katoa ana i ngā kōrero mō Wharematangi me tōna haere ki te kimi i tōna pāpā. Mā ngā ākonga te kēmu e waihanga.

Hauora

 

 

 

Waiora

4.1 Kai

 

Ka whakawhiti whakaaro mō ngā momo kai, mō te oranga ā-wairua, ā-hinengaro, ā-tinana

Whaitara

 

I roto i ngā wiki ko tā te kaiako mahi he whakaatu me te whakaako i ngā tikanga

panga kōpae me te panga matā. Ka hipa ana te 3 wiki e haratau ana i ēnei mahi ka tū tētehi whakataetae ki waenganui i ngā ākonga katoa ki te kite ko wai e rite ana te kaha ki a Wharematangi.

Whaitara

Mahi takitahi

 

Ko te mahi a te ākonga he haratau i te panga kōpae me te panga matā kia rite mai mō te whakataetae panga ka tū ki waenganui i ngā ākonga o te akomanga.

 

Ko te toa ka whiwhi i te taonga o Wharematangi hei tohu whakamaumahara ki tōna kaha ki te panga kōpae.