Kati

Te hononga ki Te Marautanga o Aotearoa

Ngā kaupapa matua

Ko ēnei ngā kaupapa matua o tēnei puka aratohu kaiako, katoa ēnei kaupapa e hāngai ana ki te kaupapa a “Te Ātiawa”.

Wāhanga 1 – Waitara: Te takenga mai o tēnei ingoa

  • Ngarue
  • Wharematangi

Wāhanga 2 – Pōtaka Taniwhā me Urukinaki

  • Tītoki
  • Pōtaka Taniwha

Wāhanga 3 – Ngā pā o Te Ātiawa

  • Ōtaka pā, Rewarewa pā, Māhoetahi pā
  • Parihāmore pā, Puke Ariki pā, Pukerangiora pā

Anei ngā wāhanga o TMoA me ngā whenu o ia wāhanga e hāngai ana ki ngā kaupapa matua o tēnei aratohu kaiako. Ko ngā ngohe me ngā papa mahi o ia wāhanga ka hāngai ki ēnei kei raro iho nei.

 

Te Pakeketanga 9-11

Taumata 2-6

TmoA

Whenu

Te Reo Māori

ā-Tā

ā-Tinana

Pūtaiao

Te Ao Tūroa

Hauora  

Waiora

Tangata