Kati
Te waihanga pātaka mātauranga

Te waihanga pātaka mātauranga

Tūmahi

Whāinga
 • Āta mahi mā tētahi tukanga whitiauau kia hua mai he mahere otinga matihiko ki tētahi hopanga ao tūroa nei.
 • Whakaatu māramatanga o ngā whakahīrautanga ki ngā otinga.
 • Ka kawea, ka whakamahia e ngā hapori me ngā whenua ō rātou haepapa me ō rātou mōtika i roto i ngā horopaki ā-hapori, ā-whenua, ā-ao hoki.
Putanga ako
Ka taea e te ākonga
 • Whakawai pūkenga rangahau.
 • Ako i ngā momo āhuatanga o te tukanga whitiauau.
 • Matapaki i te kupu ‘whakahīrautanga’ me ngā tauira o ngā pānga o tēnei i a rātou e hoahoa otinga ana.
Paearu angitu
Ka angitu te ākonga mēnā ka taea e ia
 • Rangahau whānui i ngā whakaaro mō te otinga matihiko.
 • Tīpako whakaaro me te whakaahua i tōna tika.
 • Whakawhanake ā-whitiauau i tā rātou hoahoa, e tono urupare, whakaaro mai ana, me te whakahāngai atu i tēnei ki ngā wāhi e tika ana.
 • Matapaki i ngā momo whakahīrautanga e hāngai ana ki te āhua o te hoahoa i whiriwhiria e rātou.
Te Ngohe

Ko tā ngā ākonga:

 • He tautuhi i te whāinga me ngā kiritaki mō te otinga.
 • He rangahau, he whakaputa hoki i ētahi whakaaro hoahoa.
 • He tīpako i tētahi hoahoa me te whakaahua/whakamārama i te tōtika o te hoahoa i tīpakona.
 • He matapaki i ngā momo mōhiohio ka whakaritea maimō te waehere.
 • He matapaki i ngā whakahīrautanga e hāngai ana ka pāpā ki te hoahoa – kua whakatau ngā ākonga ki te matapaki i te tikanga Māori, tikanga matatika, ā, he pēhea hoki te whakaaro tika mō ēnei whakahīrautanga i roto i te otinga kua tīpakona.
 • Whakamārama he aha i tika ai te hoahoa i tīpakona mō te whāinga me ngā kiritaki.

He tauira o ngā whakahīrautanga e whaitake ana, arā:

 • ā-Pāpori
 • ā-Ahurea
 • ā-Ture ā-Matatika
 • ā-Whakairo Hinengaro
 • ā-Tūmataitinga
 • ā-Whai Wāhi
 • ā-Whakamahi
 • ā-Mahinga
 • ā-Āhua
 • ā-Whakaaro Kiritaki
 • ā-Hauora, ā-Haumaru
Ngā whakaritenga

(Tuhia te whāinga me ngā paearu angitu ki te papa i mua i te tīmatanga o te wāhanga).

Kia mohio mai

Kei te whai atu tēnei i tētahi kōrero mō te tukanga pōwhiri.

Tīmatanga

Tākina te whāinga ka kōrero i te tūmahi.

Pānuitia ngā paearu angitu

Kauhautia te raruraru ki te akomanga.
 • Whakamāramatia te tūmahi. Ko Tā te ākonga he kimi otinga e taea ai e ngā manuhiri ki te marae te tiki tēnei tauranga kia pai ake ai ngā momo whakawhitiwhitinga. Whakatakotoria te taunakitanga hei tautoko i tō otinga ki te  komanga (kia kōrerotia te taunakitanga me te kaiako).
Te Puku

Ka matapaki, ka whakatau ā-rōpū i te whāinga me ngā kaiwhakamahi mō te otinga, he aha anō hoki ngā kōrero hei kohikohi. Whakaputaina ngā momo whakaaro hoahoa e hāngai ana ki te whāinga.

Me mahi takitahi, takirua rānei, tīpakona tētahi hoahoa ka whakaahua i te tōtika o te hoahoa i tīpakona, arā, ngā āhua pai, kino rānei. Whakahokia ō kitenga ki te rōpū akomanga. Ka kōrero, ka whakatau te rōpū akomanga i te otinga hoahoa.

Matapakitia ā-akomanga te kupu ‘whakahīrautanga’ me tōna tikanga mā te whakaatu tauira o ngā momo whakahīrautanga ka pāpā pea ki te kaupapa, me pēhea hoki mātou e whakarite ai ka manaakitia tēnei āhuatanga i roto i te mahi. Ko ētahi o ngā momo tauira o ngā whakahīrautanga whaitake arā:

 • ā-Pāpori
 • ā-Ahurea
 • ā-Ture
 • ā-Matatika
 • ā-Whakairo Hinengaro
 • ā-Tūmataitinga
 • ā-Whai Wāhi
 • ā-Whakamahi
 • ā-Mahinga
 • ā-Āhua
 • ā-Whakaaro Kiritaki
 • ā-Hauora, ā-Haumaru
Whakamutunga

E hoki ki ngā whāinga me ngā paearu angitu.

Tukuna ngā whakaaro whakamutunga mō te āhua o te tukanga me ngā mahi i mahia.

He taunaki mahi

Tā te ākonga

HMC1803 VUW 4A 1

Whakaahua 1: Ka ōhia manomano ngā ākonga i ngā mōhiohio e tika ana kia mōhio rātou i a rātou e pōwhiritia ana ki runga ki te marae.

 

HMC1803 VUW 4A 2

Whakaahua 2: Ka rangahau ngā ākonga i ngā pai me ngā kino o te hanga taupānga e pupuri ai i ngā mōhiohio mō ngā marae.

 

HMC1803 VUW 4A 3

Whakaahua 3: Ka rangahau ngā ākonga i ngā pai me ngā kino o te hanga waehere QR e taea ai te waiho ki te tomokanga o te marae.

 

HMC1803 VUW 4A 4

Whakaahua 4: Ka rangahau ngā ākonga i ngā pai me ngā kino o te hanga paetukutuku e pupuri ai i ngā mōhiohio mō ngā marae.

 

HMC1803 VUW 4A 5

Whakaahua 5: Ka matapaki ngā ākonga i te tikanga Māori, tikanga matatika me ngā momo whakahīrautanga ka ahu mai i ēnei ki tā rātou mahi.

Hononga ataata

He whakaaturanga a ngā ākonga i ngā pai me ngā kino o ia otinga matihiko kua matapakina e rātou.

 

Whakaaturanga 1 – Whakataki Kōrero

 

Whakaaturanga 2 – Paetukutuku

 

Whakaaturanga 3 – Taupānga

 

Whakaaturanga 4 – Waehere QR

 

Whakaaturanga 5 – Te Katoa

He whakawhiti kōrero

Kaiako: He aha te take he mea nui te whakaaro mō ngā whakahīrautanga o tā tātou tikanga Māori, tikanga matatika ka pā ki tēnei otinga?

Ākonga kē: I te mea ehara nō mātou ngā kōrero, he kaitiaki mātou. Nō tētahi atu te pepeha, te whakapapa. E kore e pai ki a au ina whakamahia tāku e tētahi mō te aha noa iho.

Kaiako: Me pēhea tātou e mātua whakarite ai e whakamahia tikahia ana ngā kōrero?

Ākonga kē: Mā te pātai atu ki te marae kia tirohia ngā kōrero. He kaumātua ō rātou hei āwhina mai, mā rātou e whakamōhio mai he aha te mahi e taea, he aha e kore e taea ki ngā kōrero.

Kaiako: He aha i whakatau ai koe ki te whakamahi waehere QR kaua te paetukutuku, tētahi taupānga rānei?

Ākonga kē: Kāore he utu o te waehere QR ki a mātou, otirā ki te kaiwhakamahi hoki. Ka mutu koirā te mea māmā hei waihanga mā mātou. Kāore e roa te mahi, ā, mēnā kei te taha o te tomokanga o te marae te tangata, ka taea e te manuhiri, e wai ake rānei te karapa te waehere i reira tonu kia kitea tā rātou e hiahia ai.

 

Kaiako: Why is it important to think of the implications our tikanga Māori and tikanga matatika could have on this solution?

Ākonga kē: Because we don’t own the kōrero, we are the kaitiaki. It is someone else’s pepeha and whakapapa. I wouldn’t want anyone just using mine for anything they liked.

Kaiako: How can we make sure we are using the information we are given correctly?

Ākonga kē: By asking the marae to check it. They have kaumātua that can help us, and they will let us know what we can and can’t do with the information.

Kaiako: What made you decide to use QR codes instead of a website or an app?

Ākonga kē: QR codes don’t cost anything for us or the person using it. And it is the easiest for us to make. It doesn’t take much time at all, and if one is at the gate of a marae, any manuhiri can scan it right there and find what they want.

Rauemi
 • Ngā pene
 • He pepa mō te ōhia manomano
Aromatawai
Ka taea e ngā ākonga te:
 • Whakaatu i te tauira whakamutunga o te mahere otinga matihiko mō tētahi raru ao tūturu nei.
Hononga ki te Marautanga
Tikanga ā-iwi Whenu: Te whakaritenga Pāpori me te Ahurea Taumata: 7
Rerenga kōrero

He aha ngā mea e hiahia nei tātou ki te mōhio?
What is it we want to know?

He aha ētahi huarahi hangarau hei whakatau i tēnei o ngā raru/hopanga?
What are some digital pathways that can help us solve our issue?

He aha ngā painga o ia momo otinga matihiko kua tuhia mai?
What are the pros of each digital solution we have come up with?

He aha ngā hopanga ka puta mai i ia momo otinga matihiko?
What are the issues we may have with the digital solutions?

He aha ngā momo tikanga Māori, tikanga matatika hoki hei whakatūpatotanga mā tātou i roto i tēnei mahi?
What are some of the tikanga Māori and ethical considerations we need to be aware of within this mahi?

Ngā Kupu Hou / New Words
Kupu Māori
Kupu Pākehā

arotake

 evaluate
auaha creative, innovative

hanga otinga matihiko

developing digital outcomes
here condition
hoahoa design
hopanga problem
huarahi wātea opportunity
kiritaki customer
kōtuitanga synthesis

matatika

ethics

pāpori

social

pāpori pāpāho

social media

pāpā

impact

parahau

justify

rerehua

aesthetics

urupare

feedback, response

waehere

QR, QR code

whaikiko

purposeful

whitiauau

iterative